Nova radna tvar R32

Nova radna tvar R32 pored značajnog manjeg potencijala globalnog zagrijavanja također omogućava bolji prijenos toplinskih opterećenja – što znači 60% veći učin naspram uređaja koji koriste R410 kao radnu tvar.

R32 doprinosi smanjenju količina djelomično halogeniziranih flouriranih ugljikovodika (HFC). Uredba (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima određuje da do 2030. treba postići smanjenje njihove emisije za 70% u odnosu na 1990., a već 2018. se njihova potrošnja treba smanjiti na 63% vrijednosti ekvivalenta CO2 u odnosu na onu iz 2015. godine (100%).

 Prednosti nove radne tvari R32:

  • veća energetska učinkovitost
  • 30% manje rashladnog sredstva
  • instalacija sistema sa radnom tvari R32 je ista kao i sa radnom tvari R410

Više o novoj radnoj tvari pogledajte na prezentaciji MB Frigo Grupe – R32 prezentacija.

Na sljedećim linkovima preuzmite Toshiba kataloge 2017/18 s pregledom modela klima uređaja:

Za više informacija kontaktirajte referente prodaje ili inženjering klimatizacije