RBM-HY1043E

4-cjevni razdjelnik

PSCODE Predviđeni kapacitet (kW) Cijena (Kn)
od 6,4 do 14,2 1.339,47
PDV uključen u cijenu.