RBM-HY1083E

8-cjevni razdjelnik

PSCODE Predviđeni kapacitet (kW) Cijena (Kn)
od 6,4 do 14,2 2.142,66
PDV uključen u cijenu.