RBM-HY2043E

4-cjevni razdjelnik

PSCODE Predviđeni kapacitet (kW) Cijena (Kn)
od 14,2 do 5,2 1.473,54
PDV uključen u cijenu.