RBM-HY2083E

8-cjevni razdjelnik

PSCODE Predviđeni kapacitet (kW) Cijena (Kn)
od 14,2 do 25,2 2.477,22
PDV uključen u cijenu.