Princip rada klima uređaja

Hlađenje
Kada uređaj hladi, kompresor tlači plin i komprimira zagrijani plin u kondenzator u vanjskoj jedinici. Ventilator hladi plin koji kondenzira i postaje tekućina. Uslijed visokog pritiska seli se iz vanjske jedinice u unutarnju.

U unutarnjoj jedinici tekući plin isparava uslijed topline (energije) iz prostorije. Ventilator uvodi topli zrak i seli ih kroz lamele kondenzatora gdje je ohlađeni zrak. Nakon toga hladan zrak se oslobađa u prostoriju.

Na kraju kompresor (u vanjskoj jedinici) usisava ispušne plinove iz unutarnje jedinice i tako završava rashladni krug.Kada zrak isparava u unutarnjoj jedinici, stvaraju se kapljice koje se odvode kroz cijev za odvod kondenzata.

Standardni raspon temperature za hlađenje je kada je vanjska temperatura između cca +21°C i +43°C.Toshiba Super Digital Inverter system može raditi i pri vanjskoj temperaturi od -15°C.

Grijanje
Kada uređaj grije, slijed radnji je obrnut nego kod hlađenja. To znači da sistem uzima toplinu izvana i unutarnja jedinica daje topli zrak.Standardni raspon temperature za grijanje je kada je vanjska temperatura između cca -15°C i +15°C