Super sterilizacijski filter

Super sterilizacijski filter je uspješna kombinacija ekstrakta bambusa i ginka te bioloških enzima, kako bi se moglo učinkovito djelovati protiv neugodnih mirisa, bakterija, virusa i alergena. Preporuča se filter očistiti usisivačem za prašinu; čisćenje vodom nije moguće. Životni vijek filtera iznosi oko 2 godine.