Toshiba proizvodnja

Od neobrađenog materijala do gotovog proizvoda potrebne su stotine sati istraživanja i pripreme, opreme, testiranja proizvoda i ambalaže kako bi se zadovoljili najviši Toshiba standardi. Toshiba proizvodi uređaje s osobitim naglaskom na kvalitetu kako bi svojim korisnicima osigurali dugotrajno korištenje uređaja.

Sve započinje u CAD studiju gdje kombiniramo teoretska saznanja u praksi. Zatim se u tvornici obavlja veći dio poslova sastavljanja poput lemljenja, savijanja cijevi te bušenja. Potom se pristupa spajanju elektronskih komponenti kako bi se došlo do gotovog proizvoda.

Testiranje rada uređaja je posebno važan dio kroz koji prolaze svi Toshiba uređaji.U posebnoj sobi za testiranje rada simuliramo uvjete u kojima je rad vanjskoj jedinici najteži kako bismo uočili eventualne nedostatke (curenje ili problemi s elektronskim komponentama). Na kraju se ambalaža testira simulacijom pada kutije kako bismo uvidjeli izdržljivost ambalaže.